Balık Astro Mitolojisi

BALIK ASTRO MİTOLOJİSİ

pisces constBalık Takım Yıldızı ile ilgili mitolojik hikayeler içinde bir çok farklı efsaneleri barındırıyor . Hikaye öfkeden gözü dönmüş ve  kocası Zeus’tan intikam alma ateşiyle yanan kıskanç eş tanrıça Hera’nın başının altından çıkan bir felakete dayanıyor. Hera , Zeus’un defterini dürmek için Yeryüzü Tanrıçası Gaia’ya ve Tartarus’a başvurur. Gaia’ dan  Zeus’tan daha güçlü bir tanrı yollamasını ister. Gaia’da tarihin gelmiş geçmiş en beter canavarı Typhos’u Tartarus’tan çıkarır. Yunan mitolojik kayıtlarda ondan daha çok korkulan ölümcül ve yıkım getiren başka bir dev-canavar tanrı ortaya çıkmamıştır. Typhon’un en popüler tarifi şudur. Boyu yıldızlara değecek kadar uzun bir dev, elleri ve ayakları yüzlerce yılandan yapılmış yürürken etrafa zehir saçarlar, kafasından yüz yılan çıkar, hareket ederken 100 farklı hayvan sürekli çığlık atarmış gibi ses çıkarır, gözleri kıpkırmızı bakana dehşet saç ve ağzından ateşler saçar, yürürken yer sallanır ve ağırlığından toprak ortadan ikiye yarılır. Typhon Hera’nın dileği üzere, Olympus’u yerle bir etmek üzere yola çıkar. Bunu öğrenen Zeus kalıp savaşmaya karar verse de, diğer tanrı ve tanrıçalar bunun çok uzun ve zahmetli bir savaş olacağına karar vererek çeşitli hayvan şekillerine bürünerek Olympus’tan tüyerler, babasının yanında bir tek Athena kalır ve savaşta ona yardım etmek ister. Bu karmaşada Venüs’te Oğlu Cupid/Eros ile kaçmak üzere Dicle nehrinin kıyısına gelir, balık formuna bürünen Venüs ve Oğlu suya atlayınca yanlarına iki balık gelir . Bu balıklar onlara yol gösterir. Bu balıkların ismi Asur kayıtlarına göre Aphros ve Bythos’tur . Venüs ve Cupid yolda birbirlerini kaybetmesinler diye kuyruklarını birbirlerine bağlarlar ve  bu şekilde güvenli kıyılara gider ve Typhon’un şerrinden kurtulurlar. Bu hizmetlerinin onuruna gökyüzüne kuyruğu birbirine bağlı iki balık yerleştirilir. Hem sevdiklerimize bağlılığı, hem sadakati hem de yardımseverliği ve fedakarlığı hatırlatmak için Balık Takım yıldızlarına bakarız. Belki de Venüs bu nedenle Balık burcunda yücelmektedir. Diğer bir efsaneye göre Venüs’ün içinden çıkacağı istridye biçiminde yumurtayı Kıbrıs adasına iterek getiren ve kıyıya bırakan da bu iki balıkmış. Asur’lular kutsal saydıkları balıkları yemezler ya da tuttuklarından iki tanesini mutlaka denize geri bırakırlarmış bir gün ihtiyacı olan birilerine yardım etsinler diye.

Balık burcunun kurtarıcılık ve kendini kurban etme teması bir çok dini hikayede de işlenmiştir. Örneğin Yunus Peygamberin tanrının gazabından bir balık tarafından yutularak midesinde korunarak kurtulması ve balığın karnında 3 gün boyunca Tanrıya dua ederek affedilmesi. İsa Peygamberin yoksulları ve açları denizin bereketinden gelen balıklarla doyurması gibi.

Balıkları birbirine bağlayan kordonun materyal olanla spiritüel olanın birbiri ile kopmaz bir bağ içinde olduğunu, somut düşünce ile soyut düşüncenin, duygu ile düşüncenin, gökyüzü ile yeryüzünün, gerçeklik ile hayal dünyasının ve en önemlisi beden ve ruhun bir bütün olduğunu ve hepimizde  bu iki prensipin var olduğunu unutmamamız için Balık burcu gökyüzünde duruyor.

Naz Bayatlı

Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir