Klasik bilgiler evlilik potansiyelini haritada görmek

EVLİLİK POTANSİYELİ VE EŞLERLE İLGİLİ GÖSTERGELER

 

10400790_33821874782_5954_n                        VETTIUS VALENS’ TEN ÖRNEKLER

 

 

Natal haritamızı evlilik ile ilgili klasik ya da modern tekniklerden birini kullanarak incelesek bile, evlilik potansiyeli ile ilgili olarak ilk bakacağımız nokta 7. evdir. Bu evde yer alan burç, burcun yöneticisinin dispozitörü ve asaletleri ve 7. evde yer alan gezegenlerin nitelikleri konuyla ilgili bize bilgi verir. Diğer yandan Venüs aşkın ve evlilik birliğinin de sembolü olduğu için özellikle dikkate alınır. Güçlü, iyi konumlanmış ve zararlı etkilerden uzak bir Venüs dengeli bir evliliği simgeler. Bununla birlikte, Mars’ta cinsellik ve dengeli bir cinsel mutlulukla yakından alakalı olduğu için haritalarda evliliğin devamı açısından önemli göstergelerden biridir.

 

Valens’e geçmeden önce, horary astroloji merakım nedeniyle sık sık kitabına başvurduğum W. Lilly > natal haritalarda eşle ilgili indikatörlere bakarken en temel olarak Güneş ve Ay’ın temsil ettiği ışıklara bakın < demektedir Güneş maskülen erkek enerjisini ,Ay feminen kadın enerjisini temsil eder. Dolayısıyla Lilly, “Bir kadın haritasında Güneş’e bakın ve erkek haritasında Ay’a bakın” der. Bu ışıklar nasıl bir erkek veya kadınla partner olabileceğimizi bize açıklayabilecek göstergelerdir. Güneş eğer, 4,5,6,10,11,12. evlerde yani ufuk çizgisine göre oriental (Doğu) evlerde yer alıyorsa, erken evlilik verir, veya genç bir erkekle evlenilir. Güneş eğer, 1.2.3.7.8.9. evlerde yani occidental (Batı)  evlerde ise daha geç evlenilir veya daha yaşlı erkekler ile evlilik ihtimali ortaya çıkar. Ay için bu tür bir ayırım yapılmaz , yani ufuk çizgisine göre oriental veya occidental konumda olup olmadığına bakılmaz, ancak  Ay-Güneş ilişkisine bakılabilir. Ay örneğin, Yeni Ay veya 1. veya 2. çeyreklerde ise erken evlilik verebilir. Dolunay konumunda ise olgunluk çağında evlilik getirir ve birden fazla evlilik verebilir, örneğin Balsamik konumda yer alan bir Ay, bazen evlilik vermeyebilir, ya da çok geç evlilik verebilir. Son dördün gibi bir konumda kişi yaşlı veya arada yaş farkı olan bir kişiyle evlenebilir. Partnerlerin nasıl biri olduğunu anlamak için, Güneşîn ve Ay’ın yapacağı açılara bakarak nasıl biri hayatınıza girecek bir tahminde bulunabilirsiniz. Evliliğin kalitesini anlamak için Venüs’e özellikle bakılır. Venüs’ün Mars ve Satürn ile kötü açılar içinde bulunması istenen bir şey değildir. Bir erkek için haritasında; Ay, Satürn’le veya Venüs, Mars’la bir kontakt içindeyse kişi dört başı mamur bir eş beklememelidir. Bir kadın için haritasında Güneş, Venüs’le beraberse, Ay’la beraberse ve bu gezegenler feminen burçlardaysa erkeğin gücü açısından verimli değildir. Ay bir yandan anneyi ve Venüs bir yandan başka aşkları  hele Merkür’le beraberse gözü dışarda olmayı simgeler, Mars’ın da sert açıları varsa seçilen erkek çapkın ve ele avuca sığmaz biri olabilir. Ay ile yakın bir kavuşum ve Akrep burcunda olması gibi etkenler, erkeğin anne figüründen kopamayacağını da gösterebilir.

 

Vettius Valens’e gelince, bu hususlara ek olarak,  Ruh Noktasına erkekler için ve  Şans Noktasına kadınlar için başarılı bir evlilik açısından bakmak gerektiğini söylemektedir. Bu noktaların bulunduğu burcun Lordunun, bu noktaya yaptığı açılar çok önemli olarak kabul edilmektedir. Örneğin diyelim Ruh Noktası Oğlak’ta olsun ve Lordu Satürn Yengeç’te , yani karşıt konumda dursun, bu durumda kişi evlilik yapmakta zorlanacak demektir. Ancak diyelim Venüs Boğa’da olsun ve Ruh Noktasına üçgen yapsın , bu durumda zorluklar aşılabilir sayılmaktadır. İşin içine Satürn ve Mars’ın kötü açıları giriyorsa, bu noktaların benefik etkisini azaltmaktadır.  Ruh Noktası kariyer ve mesleklerle yakından alakalı bir noktadır. Zaman içerisinde bu alanlarda ne gibi gelişmeler olabileceğine bu noktaların aldığı açılar ve transitler açısından bir inceleme yapılabilir. Diğer yandan Ruh Noktası, ahlaki değerlerle de alakalıdır.Kişinin yaptığı işte ve kariyer yolunda nasıl bir ahlaki tutum içinde olacağına işaret eder. Şans Noktası ise maddi kazançlar ve yeteneklerden gelen kazançlar anlamında değerlendirildiği için kazançlar ve gelir potansiyelini temsil eder.

 

Venüs’ün evlilik ilişkisinin başarısı ve cinsellikte uyum için Mars’la beraber bakılacak en önemli gezegen olduğunu daha önce belirtmiştim. Natal haritalar incelendiği zaman, gezegen kombinasyonlarının çoğu başarılı bir evlilik için imkan sağlayacak kadar güçlü olmuyor. Çoğunlukla, ya cinsel açıdan uyumsuzluk, ya da maddi manevi açılardan iki kişi arasında sorunlara işaret edebilecek kombinasyonlar var oluyor. Bu nedenle, evlilik potansiyeli olarak haritalara baktığımız zaman mutlu olacak çok fazla çift varmış gibi görünmüyor. Klasik astroloji açısından bir kombinasyon ya da konfigürasyon ya iyidir ya da kötüdür. Bunu size net bir biçimde yargılayacak açıklıkta tanımlamalar vardır. Modern astroloji açısından malefik etkili bir kombinasyon bile  insan için öğretici, deneyim kazandıran ve kişiliğimizin gelişmesi gereken yönlerine işaret eden, danışanın psikolojik ve zihinsel durumunu kollayan ve empati kuran bir yaklaşım taşır. Klasik yöntemlerle bir haritayı incelemek, ve sonucunda çıkan öngörümler, lafı fazla dolaştırmadan acı gerçeği yüzünüze söyleyen iyi bir dostun tavsiyeleri gibidir. Bunlar değiştirilemez doğrular rmıdır, onu bilemem, siz zaman içerisinde hayat akışınıza göre deneyimleriniz ışığında karar verebilirsiniz. Bir okumam sırasında, bir seri katilin ( John Wayne Gacy) haritasını modern teknikler ile yorumlayan astrologlar, haritanın sahibinin kimliğini bilmeden “ Çocuklarla arası çok iyi”, “varlığı bile başka insanlara iyilik enerjisi yayabilir” “ hayata karşı sınır tanımaz yaklaşımınız diğer insanlara yenilikçi ve ilgi çekici gelebilir” gibi yorumlar yapmışlar. Bu seri katil 33 çocuğu katletmiş. Oysa klasik tekniklerle bu kişinin haritası incelendiğinde, “ zihinsel olarak sorunlu olabilir, davranışlarını kontrol etmekte güçlük çekebilir, kötücül bir akıl ve şiddete eğilimli bir tutumu var” diye yorumlanmıştır. Kısa ve net değil mi!!

 

Demek istediğim, klasik yöntemlerle yapılan öngörümler, kesin yargılıdır ve yargı nettir. O çağlarda psikoloji gibi bir dal olmadığı için insan duyguları ile empati kurmak veya danışanın ruhsal bütünlüğünü düşünmek gibi bir endişe yoktu. Kendisine danışan kişilere, “evet bu adam evlenmeye müsait para kaynakları iyi ve mazbut biridir” diyebileceği göstergelere dayanarak öngörüm yapabilirlerdi. Oysa günümüzde, size danışan ve” ben nasıl bir adamla evleneceğim” diye soran birine “  hmmm gözü dışarda, çapkın ve geliri sağlam olmayan biri ile evlenecekesin “ diyebilirmiyiz bilemiyorum.ancak klasik  göstergelerle bazen şaşırtıcı bir biçimde doğru ve tam hedefe isabet eden yorumlar yapmak mümkün oluyor. Lafı uzatmayalım ve devam edelim.

 

Evlilik hikayesinde, en kötü karakteri tabii ki Satürn temsil ediyor. Bunun yanısıra Mars ikinci sırayı ve  Merkür üçüncü sırayı alıyor. ( Merkür’e şaşırdım, çünkü kötücüllük beklemezdim kendisinden ancak klasik anlamda Merkür, gözü oynaşta, bazen ahlaksız ve hırsız, bazen de yalancı ve birden fazla ilişkiyi simgeleyen bir karaktere bürünebiliyor) Mars açıları evlilikte şiddet ve anlaşmazlıkların baş sebeplerinden biri. Jüpiter ise girdiği her konfigürasyonda eğer iyi konumlanmış bir pozisyondaysa ve asaleten güçlüyse, Mars veya Satürn’ün term yöneticisi ise işler biraz daha yumuşuyor, ancak eğer Jüpiter’de asaleten güçlü değilse, arzu edilmeyen durum her neyse olayın volümünü arttırıcı bir etki yapabiliyor. Bildiğiniz gibi Jüpiter aynı zamanda abartan,çoğaltan ve büyüteç altına alan bir etkiye sahip

 

Venüs, gece haritasında, erkeksi veya öncü bir burçtaysa, veya çift vücütlu bir burçtaysa          ( balık, ikizler vs.) poligami ya da çapkınlıkla alakalı bir gösterge sunabilir. Ancak kişi cinsel açıdan arzulanan biridir. Satürn ve Venüs kontaklarının hepsine bu veya şu sebeple problemli denilebilir. En istenmeyenlerinden biri örneğin; Satürn yükselende , Venüs 7. evde yer alırsa, yani karşıtlık yapıyorsa, harita sahibinin başa çıkılması güç bir karaktere sahip olduğunu ve seçtiği kişi ile evlilikte kişilik çatışmaları yaşayacağını düşünebiliriz. Hatta kişi evlenmekte güçlük bile çekebilir. Valens ; Venüs eğer Satürn’ün burçlarındaysa ( Oğlak ve Kova), veya Satürn’le karşıtlık, kare veya kavuşum yapıyorsa dullar ve bakireler verir demektedir. Bu kombinasyona, Mars veya Merkür girerse ilişki kurmak kolaylaşır, dolayısıyla durum değişir diyor. Satürn ve Venüs karşıtlık yaptığı bir haritada, eşlerden birinin yaralanması veya kısır olması muhtemeldir. Venüs Satürn’ün burçlarından birindeyse, kombinasyona Jüpiter katılıyorsa, kişi öğretmen, veya kendini koruyan kollayan, yaşça büyük biriyle birlikte olabilir. Açılar kötüyse ve araya Mars’ta girerse, cinsel eğilimlerde abartı veya akraba evlilikleri olabilir demektedir. Satürn eğer Venüs’e göre dexter (yukarıda) açıda ise, örneğin Venüs 4. evde ise ve Satürn 7. de ise, kişi kendinden daha alt sınıftan biriyle evlenebilir, veya kişi kendisini ev ortamında hizmetçisi gibi kullanan biri ile evlenebilir. Kısacası Satürn ve Venüs kontaktları evliliği soğutan bir sebep çıkmasına neden olur. Aynı şekilde Ay’ da Satürn’den nasibini almışsa, zarar görmüş sayılır. Huzursuzluk, soğukluk, ve ayrılık getirebilir. Eğer Venüs ve Satürn 12. evde yer alıyorsa, ( 7.evden sayılırsa, 12 ev. 6. ev olur ve hastalıkla alakalıdır) kişi hasta veya dul bir kimse ile evlenebilir. Ya da kendileri eşlerini bir hastalıkla kaybederek dul konumuna düşebilirler. (İçiniz kararmıştır artık herhalde) 12 . ev ayrıca gizli olan şeyleri de gösterdiği için Venüs ve/veya Mars oradaysa gizli aşıklar ve metreslere de işaret edebilir. Ay veya Venüs Güneş’in ışıkları altındaysa veya yanıksa, kadınlıkla ilgili problemlere işaret eder. Aynı biçimde Venüs ve Mars Güneş ışıkları altındaysa da gizli ilişkiler olabilir, hatta oriental konumdaysa bu aşkların dedikodusu da ortaya çıkabilir. Ay ve Venüs karesi ve karşıtlığı kişileri kıskanç yapar, eğer Mars bir açı yapıyorsa, bu konuda kavga gürültü de olabilir.

 

EH NİHAYET BİRAZ UMUT!

 

Venüs ve Ay, kendi burçlarında veya yüceldiği burçlarda ise, üçgen açılar kuruyorlarsa, Mars ve Jüpiter ile olumlu ilişki içindeyseler. Aynı üçlülerde yer alıyorlarsa, aynı element ve niteliklere sahipseler evlilik pozitif gelişiyor. Venüs ve Ay köşelerde , yükselen de veya MC ye yakında yer alıyorsa, 10 ev özellikle klasik astrolojide evlilikle alakalı bir evdir. Bu eve alınan olumlu transitlerde evliliği simgeleyebilir. Çünkü 10 ev bir anlamıyla toplum önündeki duruşumuzu ve Satürn’ün evi olduğu için toplumsal statümüzü anlatır. Bu açılarda Venüs ve Ay bir de Jüpiter’den olumlu bir açı veya dispozisyon alırsa, kişi güçlü ve zengin bir kişiyle evlenebilir. Merkür Venüs ve Jüpiter ile birlikteyse kişi sevimli ve konuşkan olur. Ancak genel olarak, Satürn’ün aksine Venüs, Jüpiter ile iyi açı yapıyorsa veya Jüpiter’den iyi bir şehadet alıyorsa kişi iyi bir evlilik yapar veya karşı cinsten fayda görür. Venüs, güçlü olmasa bile eğer Jüpiter, Venüs’ü koruyorsa kişinin hayatını alt üst eden bir erkek veya kadınla bir arada olmaz. Venüs İyi Ruh’un evi kabul edilen 11. evde yer alıyorsa, Jüpiter’in term’indeyse , hatta Jüpiter de 10. evdeyse veya Venüs’e üçgen açı yapıyorsa, evlilik oldukça başarılı olur. Venüs ve Jüpiter klasik anlamda 7 evde yer alıyorlarsa, birden fazla eşiniz olabilir veya karşı cinsin sözü evlilikte daha fazla geçer, ancak Venüs ve Jüpiter 8. evde yer alırsa, bu maddi olanaklar açısından iyi bir konuma işaret eder.

 

Naz Bayatlı

 

 

Kaynaklar: Vettius Valens / Anthology/ Mark Riley tarafından kitabın çevirisi  herkese açık olarak internet üzerinden PDF formatında yayınlanmaktadır. Önemli noktaları oradan aktardım. William Lilly/ Christian Astrology kitabından evlilikle ilgili horary sorularını inceledim.

 

 

10400790_33821874782_5954_n

Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir